Ple Parlamentari 14-15 de juliol

Avui faré dues intervencions en el Ple:

 La primera és un Projecte de llei d’aprovació de l’escala autònomica de l’IRPF on el Govern ha decidit que augmentarà l’impost, a partir de l’any vinent, de les rendes més elevades amb la intenció de contribuir a la justícia tributària i a la reducció del dèficit públic.

 Ara, l’impost es grava en quatre trams, segons les bases de liquidació, i amb la modificació se’n creen dos de nous i es limita l’abast del quart tram, que arribarà fins als 120.000,20 euros. A partir d’aquesta quantitat, un cinquè tram gravarà en un 23,5 per cent les rendes fins als 175.000,20 euros anuals i, en les superiors, el percentatge creixerà fins al 25,5 per cent.

 El projecte de llei es tramitarà en lectura única, a petició del govern. Es tracta d’un procediment de màxima urgència que permet que la iniciativa s’aprovi en un únic ple i sense que els grups puguin presentar-hi esmenes.

 Abans d’entrar a debatre la iniciativa, haurem de votar si s’accepta la petició del Govern per què es tramiti pel procediment esmentat.

 La segona és  una iniciativa presentada per CIU que té com a títol Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article29 de la Llei 35/2006, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 Farem el debat de totalitat ja que el Govern tripartit ha presentat una esmena a la totalitat de retorn de la proposta.

 Nosaltres hem presentat aquesta iniciativa perquè com a norma general tant la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com la de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), vinculen la deducció de despeses o de quotes suportades, respectivament, amb l’obtenció d’ingressos o repercussió de quotes. Volem garantir que hi hagi una efectiva relació de la despesa amb l’ingrés, en el cas de l’IRPF, i de la quota deduïda amb la quota suportada, en el cas de l’IVA.

L’IVA i l’IRPF no tracten d’igual manera les mateixes situacions. Així mentre que en l’IRPF s’ha adoptat una fórmula rígida que vincula la deduïbilitat de la despesa a la utilització del bé en exclusiva per a finalitats empresarials, a l’IVA es flexibilitza el règim al permetre una deducció parcial de l’impost, establint una presumpció legal d’afectació, en el cas de vehicles automòbils, per a finalitats empresarials en un mínim del 50%. Un exemple d’aquest diferent tractament el trobem en els vehicles de turisme que s’utilitzen tant per funcions empresarials com per usos particulars. En aquest cas a l’IRPF resulta molt difícil determinar l’ús exclusiu i, sobretot, justificar quina part del seu cost correspon a una despesa per a l’obtenció d’un ingrés, i quina part és el consum final propi d’un bé particular que es gaudeix. En aquest sentit, a l’IRPF la qüestió clau per considerar si el vehicle és deduïble o no, és que afecti de manera exclusiva l’activitat, sense possibilitat d’utilitzar-lo en ocasions per a finalitats particulars.

En canvi a la regulació de l’IVA en el seu article 95 s’assenyala que els empresaris o professionals no poden deduir les quotes suportades o satisfetes per les adquisicions o importacions de béns o serveis que no afectin, directament i exclusiva a la seva activitat empresarial o professional.

Malgrat això, quan es tracta de vehicles automòbils de turisme, ciclomotors i motocicletes es presumiran, a efectes del desenvolupament de l’activitat empresarial o professional en la proporció del 50%. Aquest mateix percentatge és el que s’utilitza per a la imputació de les despeses derivades de la utilització del vehicle.

Per un mateix bé trobem dues interpretacions diferents en els dos principals impostos de l’Estat: IRPF i IVA, raó per la qual es considera necessari procedir a la seva harmonització

Aquesta harmonització plantejada per CiU, es fa a través d’un article únic de Modificació de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

 T’animo a seguir la meva intervenció a través del web del Parlament (www.parlament.cat)

 Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s