El Conseller Mas -Colell té raó

Resulta decisiu que el Pla de viabilitat presentat pel Govern de la Generalitat de Catalunya al Govern espanyol es materialitzi en els termes econòmics presentats. En el Pla es concreta un esforç d’una extraordinària envergadura que el poble de Catalunya hauria de desenvolupar pràcticament en tots els sectors tot seguint el lideratge polític del Govern. Un gran sacrifici per tal d’intentar reequilibrar les malmeses finances de la Generalitat que la crisi i el discutible llegat del Tripartit ens ha deixat.

 

Amb un dèficit del 3,86% que equival a 7.552 milions d’euros, un deute de 40.106 milions d’euros,  unes obligacions de finançament entorn els 11.500 milions d’euros i unes grans dificultats contrarestades per captar finançament als mercats, el Pla presentat pel Govern és duríssim però no suïcida.

 

La doble retallada exigida pel Govern de l’Estat el faria impossible i inassolible. El Govern fa bé i el Conseller Mas– Colell té raó quan nega la hipòtesi fal·laç i, sospito que abans practicada, del maquillatge de les xifres. Ni un ajust pressupostari del 20% és possible, ni un maquillatge pervers és admissible ni tampoc la ciutadania de Catalunya podria afrontar un esforç més gran. Cal resistir l’embat del Govern Zapatero.

 

 

 


Seminari Liberalisme i Acció Humana

 

Des de Llibergència hem endegat una nova iniciativa dins de l’àmbit de la formació. Hem començat el segon seminari sobre el liberalisme sota el títol “Liberalisme i Acció Humana” que és una continuació del darrer seminari “Liberalisme i Catalanisme”.

 

Aquest seminari va adreçat a joves universitaris que estan cursant o han cursat  Dret, Econòmiques, Filosofia i Polítiques i, d’altres que estan treballant en empreses privades o despatxos professionals.

 

El seminari s’estructura en dotze sessions de treball, una al mes,  amb el següent temari:

 

1-    Introducció. L’Escola Austríaca d’Economia.

2-    Introducció a l’Acció Humana

3-    L’epistemologia

4-    L’acció en el marc social

5-    El càlcul econòmic

6-    El Mercat

7-    Els preus

8-    L’interès expansió crediticia i cicle econòmic

9-    Treball i salaris

10- Cooperació social en absència de mercat

11- Mercat intervingut

12- Lloc de l’economia en la societat

 

Hi formen part els següents membres:   

 

Quim Álvarez

Estudiant de  Dret

 

Pedro Bosch

Estudiant de 4º de Dret i Ciències Polítiques

 

Alex Bové

Estudiant de 4rt curs d'Administració i Direcció d'Empreses a ESADE3

 

Marc Cano i Vidal

Estudiant de 5è d'Enginyeria Superior de Camins, Canals i Ports

 

Eugenia España

Estudiant de 4º curs de Dret i Ciències Polítiques

 

Mercè Fernández Amselem

Estudiant de 4º de Dret i Ciències Polítiques

 

Esther Gabarró

És llicenciada en Filosofia

Estudiant de 2º curs Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra.

 

Albert Jané

Llicenciat en Dret. Màster d'especialització Mercantil a Esade

 

Actualment exerceix com a advocat especialitzat en dret civil i mercantil al despatx JANE ADVOCATS

 

Pau Labró Vila

És consultor

 

Guillem Laporta

Llicenciat en ADE

Està cursant Biotecnologia

Mariona Puig i Solé

Llicenciada en ADE. Master d’Economia per la Barcelona Graduate School of Economics.

Actualment treballa d’analista d'estratègia en una  multinacional catalana

 

Pere Serra Bosch
Estudiant de 2n d'Arquitectura

 

Marina Serra

Llicenciada en Dret

Actualment és becària de col·laboració del Departament de Dret i Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliba CEU

 

Olga Torras

És Economista

Està treballant a KPMG Advisory

 

 

Jo soc l’encarregat de dirigir el seminari. Al llarg del curs comptarem amb la presència i la participació de ponents excepcionals com per exemple el Sr. Joaquim Trigo i el Sr. Joan Torras i comptarem molt probablement amb la presència de dos ponents més.  

 

Teniu a la vostra disposició un resum del contingut de les  sessions que anem treballant.

 

1era sessió: Pròleg JHS

 

2ona sessió: Introducció

3era sessió Els problemes epistemològics de les ciències de l'Acció Humana 


La reforma de l’Administració

El repte de tots els reptes del nou Govern és sortir enfortit de la crisi. Per a fer-ho cal créixer sòlidament, sosteniblement i crear ocupació. Aquest és el compromís indefugible de CIU amb la ciutadania.

 

Per a tot això, el Govern està instrumentant un conjunt de polítiques econòmiques en tots els àmbits per ajudar a la reactivació de l’economia i poder combatre la crisi, tot tenint en compte, com és natural, la dependència de l’economia catalana de l’espanyola i  de la resta d’Europa.

 

Els fets succeïts al llarg d’aquests darrers dies no ens ho posen gens fàcil. La crisi del Magrib provocada per les revoltes populars amb l’encariment del preu del  petroli i el consegüent augment de la inflació, l’anunci de la inevitable pujada dels tipus d’interès per part del Banc Central Europeu, la dramàtica situació que viu el Japó, degut als problemes energètics i la complicada situació de les borses arreu, llasten les expectatives per a sortir aviat de la crisi.

 

Tot i les grans dificultats existents, aquest Govern i el Grup Parlamentari que el defensa estan conjurats per a sortir de la crisi comptant evidentment amb els protagonistes principals: empresaris i treballadors. Res és possible sense ells.  

 

Ara bé, més enllà de les polítiques  urgents de cada dia, hi ha un aspecte essencial que ens ha de permetre apostar per la competitivitat i  el reequilibri de les finances de la Generalitat,  tot mobilitzant el millor de les nostres energies. Aquest eix imprescindible és la reforma de l’Administració. Dit en paraules més senzilles: en bona mesura, el Govern de CIU serà jutjat electoralment parlant, per l’èxit  en la sortida de la crisi i per l’abast i el rigor de la reforma de l’Administració.

 

Reforma que no es pot fer d’un dia per l’altre. És tracta d’una feina mesurada, ponderada i rumiada des de fa molt temps i que s’ha d’anar desenvolupant durant aquests propers quatre anys. Sense precipitació però sense dilacions.  Cal anar passa a passa, sense perdre el nord i tenint en compte que un canvi de l’Administració en profunditat és essencial per l’esdevenidor de Catalunya.

  

 

Aquesta reforma s’haurà de materialitzar en tres grans etapes:

 

La primera és una etapa de xoc. Ara per ara, el Govern hi està treballant, activament. Es tracta de implementar una reducció de costos a curt  termini. Té a veure amb les disminucions significatives de despesa sense afectar en cap moment els serveis essencials. Alhora que s’executa una reducció dels costos de personal i un ajornament de les  decisions estratègiques respecte de les inversions que ens calen i que aparentment serien impostergables.

 

Quan el Govern hagi transitat abastament en aquest marc, haurà d’endegar una segona etapa d’avenços qualitatius en la millora de l’eficiència de l’Administració. Aquesta requerirà una anàlisi acurada de la gestió financera, de la revisió de les prestacions i del millor rendiment de totes les institucions vinculades a la mateixa.

 

Aquestes dues etapes ocuparan  ben bé la major part de la legislatura. Un cop fetes, caldrà endegar la definitiva. La  menys urgent però la més substancial. I consistirà  en adequar l’Administració catalana als nostres temps des del punt de vista de l’orientació estratègica del Govern i de la seva vocació reformista.

 

Dit d’una manera més planera: contingut el creixement de l’Administració, acarada la voluntat d’aprimament de la mateixa, sanejats els elements crítics i polèmics  i obtenint millores substancials d’eficiència, haurem de treballar, amb unes bases fonamentades cap a la nova Administració catalana del segle XXI. Vet ací el nostre compromís de fons.  

 

 

 


Nou Govern, noves respostes

 

 

Ahir vaig assistir a Santa Coloma de Cervelló en un acte organitzat per Convergència i Unió sota el títol “Nou Govern, noves respostes”. Era la segona vegada en tres mesos que hi anava. El motiu era complir amb la meva paraula, amb el compromís que vaig adquirir amb el municipi en campanya electoral durant les eleccions autonòmiques i per a donar suport al nostre candidat a les eleccions municipals previstes pel proper mes de maig, en Joan Piqué, actualment 3er tinent d’Alcalde de l’Ajuntament.

 

Va fer una primera intervenció en José Manuel Valdivia del Grup municipal que va presentar l’acte i al nostre cap de llista. A continuació vàrem escoltar les paraules d’en Joan Piqué,  el qual va fer un balanç modest però sincer de la feina feta durant aquest darrer any al Govern amb una defensa aferrissada del programa i una descripció entusiasta de la gent de Santa Coloma.

 

Després vaig intervenir jo fent primer de tot una valoració molt positiva dels resultats electorals de les eleccions autonòmiques i de la victòria de CIU. No tenim majoria absoluta però això no ha d’ésser un entrebanc per a governar correctament.  

 

Vaig explicar que la prioritat de les prioritats del nou Govern és la lluita contra la crisi i la creació d’ocupació.

 

Quan hem arribat al  Govern, però, ens hem trobat unes finances de la Generalitat molt malmeses, tot i que les xifres de les que disposem de dèficit i endeutament no ens han sorprès gaire. Tenim però un important forat financer i hem de fer-hi front. Hem concentrat part de les nostres energies a demanar al Govern espanyol més capacitat per endeutar-nos per tal de resoldre la situació de les finances de la Generalitat quant abans i  posar les bases d’un creixement sòlid que ens permeti crear ocupació.

 

Hem fixat una retallada del 10% ens els pressupostos per l’any 2011. Aquesta retallada és del tot imprescindible  però  cal fixar les nostres prioritats  en funció de  les nostres necessitats com país.

 

Hem d’ésser capaços de fer dues coses alhora. Resoldre la situació de les finances de la Generalitat i generar la confiança suficient per a tot el territori, per tots els sector productius. Hem de despertar entusiasme explicant a la ciutadania el conjunt de mesures que s’estem endegant,  des del pacte estratègic fins el procés de desburocratització, des de les mesures per a la indústria fins la remodelació del SOC, des de la reforma de l’administració fins a l’impuls de la innovació i la internacionalització.  És imprescindible  posar les bases perquè l’economia torni a funcionar.

 

Com a darrer punt de la meva intervenció vaig animar a tots els colomencs a donar suport al nostre candidat  i a treballar de valent per una gran victòria de CIU en les eleccions municipals. Hem guanyat la primera part del partit (eleccions autonòmiques) però encara ens queda la segona part (eleccions municipals) Cal  jugar-la molt intensament per aconseguir la gran victòria de Convergència i Unió.