INAUGURACIÓ CURS LES CORTS-EST

 
El passat dilluns dia 10 vaig participar en l’acte d’inauguració dels curs de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de les Corts a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials.
 
Hi van assistir el Sr. Xavier Colom, Vice-rector d’Estudiantat i Docència, la Sra. Glòria Martín, Presidenta del Consell Municipal del Districte de les Corts, la Sra. Neus Cònsol, Sots-directora de Política Acadèmica ETSEIB i la Sra. M. Assumpció Roset i Elías, Comissionada d'Alcaldia de Barcelona per a la Gent Gran. L’acte va ésser presidit pel Sr. Joan Vila com a President de l’Aula d’Extensió Universitària.
 
A mi em van convidar com a diputat i President de la Comissió d’Economia i Finances per a fer la conferència inaugural sobre l’actual situació econòmica.
 
Crec que vaig exposar de manera prou entenedora i clara el delicat moment que pateixen les finances de la Generalitat de Catalunya, l’endeutament que suportem, el desmesurat dèficit que tenim i els principals motius que ens han dut a l’actual situació financera.
 
Vaig donar el meu punt de vista respecte a tots aquests conceptes i  sobre les reformes estructurals que cal implementar: reforma de l’Administració, del mercat laboral, del sistema financer i fiscal.
 
Com a membre de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de finançament basat en el concert econòmic vaig voler explicar que una de les solucions per a fer front a l’actual dèficit fiscal que pateix Catalunya és a través del Pacte Fiscal. Catalunya paga molts impostos i rep molt poc a canvi. Cal que la Generalitat recapti i gestioni tots els impostos que paguen els catalans i després passi comptes amb l’Estat pels serveis que presta. 
 
Vaig acabar la meva intervenció animant a tots els presents i dient-lis que amb voluntat, optimisme, entrega i estimació ens en sortirem i que ells eren l’exemple més clar a seguir.
 
L’acte va finalitzar amb un magnífic concert a càrrec de la Rebeca Miyar, finalista del 7è concurs Internacional de Música de les Corts que es va oferir un autèntic recital de piano.     
 
 

Proposició de Llei de mesures urgents de contenció de la despesa

El ple ha rebutjat, per 113 vots a favor i 16 en contra, la Proposició de Llei de modificació de l'article 5 del decret llei 3/2010, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, pel que fa a la determinació del tipus de gravamen general de l'impost d'actes jurídics documentats, presentada pel Partit Popular.

El text arribava al debat amb les  esmenes de retorn presentades per CiU, PSC i ICV-EUiA, i  proposava reduir novament aquest tipus de gravamen a l'1 per cent, com fixava la llei de mesures fiscals i administratives abans que la modifiqués el decret de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, que va elevar aquest tipus a l'1,2 per cent.

La meva intervenció s'ha basat en la defensa de l'esmena a la totalitat presentada per CIU no perquè no estiguem d'acord amb la iniciativa propiament dita. Estem a favor amb  molts dels plantejaments que presenta el PP, som partidaris de la moderació fiscal i hem recorregut un llarg camí dient que els abusos en l'ambit fiscal son contrapruduents per a l'economia productiva. 

Donem suport als continguts genèrics – els portàvem en el nostre programa electoral- però el que no compartim és  la  seva oportunitat. És el moment adequat ara per presentar aquesta iniciativa?  Tal i com deia el President Mas en el debat de Política General hem de mantenir  durant l'any 2011 i 2012 els nivells fiscals que va aprovar l'anterior Govern de la Generalitat durant la darrera legislatura degut a la difícil situació de les finances públiques.  És per aquest motiu que varem presentar una esmena a la totalitat.

Us animo a seguir la meva intervenció!!

Transcripció intervenció 05.10.11Nova sessió del seminari “Liberalisme i Acció Humana”

El passat dia 27 de setembre va tenir lloc la sisena sessió del seminari sobre el liberalisme i l'Acció Humana sota el títol "El Càlcul Econòmic " a càrrec d'en Pau Labró i amb la presència del Sr. Joan Torras.   Aqui teniu un resum de la darrera sessió.
 

6ena sessió  El Càlcul Econòmic. Pau Labró Vila