Dinar sobre el Pacte Fiscal amb l’Ajuntament de Sant Cugat

 
 
El passat divendres dia 27 vaig ésser convidat a participar en un dinar col·loqui amb els membres de la secció local de CIU de l’Ajuntament de Sant Cugat. Vàrem comptar amb l’assistència de la Sra. Mercè Conesa, Alcaldessa de Sant Cugat i de bona part de les regidores i regidors de l’equip de Govern.
 
Vaig assistir com a diputat de CIU i com a membre de la Comissió d’Estudi d’un nou model de finançament basat en el concert econòmic. 
 
El títol del dinar era la “Sol·licitud del Pacte Fiscal amb Espanya”.  Tots els assistents vàrem mostrar el seu interès per la temàtica en qüestió. Vaig començar la meva exposició amb una breu exposició sobre el context econòmic i financer a Espanya i a Catalunya i les previsions del Banc d’Espanya i del FMI respecte el creixement de l’economia. Vaig  explicar també  els treballs de la Comissió, les principals conclusions parlamentàries i per últim vaig analitzar l’estratègia del Pacte Fiscal com a eix ordinador de la nostra activitat parlamentaria.
 
És evident que davant l’actual escenari polític i la difícil situació que pateix la nostra economia i les finances de la Generalitat, el Pacte Fiscal de Catalunya és la millor opció per a garantir la societat del benestar al país.
 
Sense el Pacte Fiscal Catalunya s’ofega. Avui per avui aquest pacte compta amb un ampli suport social al país i és necessari que des de CIU treballem intensament per aconseguir una correlació de forces que permetin la seva reivindicació davant l’Estat espanyol amb un diàleg serè i amb argumentaris racionals.
 
Al finalitzar el dinar i després d’un interessant intercanvi d’impressions entre tots els assistents el Cugat.cat – plataforma multimedia de  Sant Cugat – em va fer una petita entrevista sobre el Pacte Fiscal.
 
 

Debat Pressupostos 2012

Ahir es van debatre al Parlament de Catalunya els Pressupostos del Govern de CIU per aquest any 2012.
Com portaveu de CIU en matèria econòmica vaig defensar els pressupostos i vaig fer la meva intervenció tenint en compte en els següents punts:
  • Son uns pressupostos incomparablement menys durs que els anteriors i formen part d’una segona fase del Pla d’Ajust basat en els principis d’austeritat, prioritat de la despesa social, credibilitat i corresponsabilitat.
  • Ajuden a infondre l’esperança, sanegen els comptes i  posen les bases perquè els particulars puguin créixer, perquè les empreses puguin prosperar i sortir a temps de la maleïda crisi amb les millors condicions possibles.
  • Hi ha una sèrie de partides que augmenten la seva dotació econòmica. Partides en les Catalunya pot créixer i  que connecten amb l’empresa i els treballadors perquè el país tiri endavant.
  • Continuïtat dels programes de l’Institut Català de Finances, reducció del dèficit, que permetrà recursos lliures a particulars, polítiques d’estímul a la recerca, desenvolupament i innovació; el canvi de model de la Formació Professional, el foment de l’activitat productiva amb 337’7 milions d’euros, la promoció al desenvolupament empresarial i la potenciació i competitivitat del teixit productiu i empresarial català. Son exemplars clars de la voluntat del Govern de posar les bases per a recuperar el camí del creixement econòmic i la creació d’ocupació i sortir reforçats de la dura crisi que estem travessant.
  • Els actuals pressupostos demostren els esforços del Govern perquè no trontolli mai la Societat del Benestar. Un 70% es destina a les partides de Salut, Ensenyament i Benestar.
Tots volem defensar la societat del benestar, però hi ha certes maneres de defensar-la que la perverteixen. Els partits del Govern Tripartit creuen que quants més recursos hi aboquem a la societat del benestar més es defensa, però depèn de com s’hi aboquin aquests recursos, més es tensa i més dificultats hi ha al respecte.
Per últim vaig emplaçar a la resta dels grups parlamentaris per a treballar conjuntament i per enviar un missatge a tothom dient que malgrat les diferències que tenim i les discrepàncies podem treballar junts per sortir-no-en.
Malgrat la crisi, aquí junts, malgrat les discrepàncies, aquí junts, amb un govern determinat, amb coratge i amb valentia, vencerem la crisi.
Transcripció debat pressupostos 18.01.12