L’objectiu fonamental dels pressupostos és doblegar la crisi i ajudar als ciutadans a sortir-se’n

Debat pressupostos

Ahir es va debatre al Parlament el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat amb el debat i votació de les esmenes a la totalitat. Jo hi vaig intervenir com a diputat del Grup de CiU

Vaig començar la meva intervenció exposant que aquests Pressupostos són per primera vegada lleugerament expansius i on el seu objectiu fonamental és doblegar la crisi i ajudar als ciutadans a sortir-se’n.

Això vol dir impulsar l’activitat econòmica, mantenint el nivell de despesa de 2014; prioritzar la despesa social, que és del 71’2%; i posar en marxa el concepte de reversibilitat, la catorzena paga amb la voluntat d’ajudar a 200.000 famílies. Vaig afirmar que només per aquesta qüestió el Pressupost hauria de merèixer confiança. Vaig destacar que hi ha un reforçament de les estructures d’Estat, que són a la vegada estructures econòmiques i socials

Vaig assegurar que, tot i que no podem donar per acabada la crisi, probablement el pitjor ha passat i totes les expectatives ens indiquen que per l’any 2015 les coses poden anar millor. No cal però cap triomfalisme però tenim dret a l’esperança. És per això que després del que hem patit amb pressupostos anteriors, són els primers pressupostos lleugerament expansius

Els comptes per a l’any vinent de son uns comptes de “pressupost polític”, perquè entenem que hem patit molt i que la formula que proposem pels ingressos també patirem però és la nostra responsabilitat reclamar el deute històric de l’Estat amb Catalunya. No tenim altres instruments i ho manifestem políticament i batallarem i deixarem clar quin és el deute històric de Catalunya i això és el que reclamem als pressupostos i intentarem aconseguir.

La resta de grups, més enllà de les esmenes a la totalitat presentades, no van proposar cap alternativa real als comptes de la Generalitat.
Transcripció debat pressupostos 17.12.14