En marxa… Cap a on exactament?

Contra pronòstic, el pacte entre Junts pel Sí i la CUP va esdevenir possible. En un moviment –diguem-ne audaç- es posaren les bases per la investidura. Certament, a un preu ben alt. El cap del candidat Mas, a canvi del vot favorable a la investidura i de presumptes contrapartides de la CUP. Qui havia guanyat? No sabria dir-ho amb exactitud. Però  crec que  CDC i el President Mas foren els damnificats més grans.

Deia en Mas, encara President, que anar a noves eleccions era un pèssim escenari pel país i no ho volia ningú. Era aquesta, una afirmació benintencionada, però discutible. Als catalans ens convenia votar i que la ciutadania valorés els tres mesos d’inoïda negociació, procurant, si ho creia oportú, un nou escenari polític a Catalunya.

Les coses haguessin pogut canviar. I sospito que no per a pitjor. Però, en Mas intuïa, correctament, que no podria comptar, novament amb Junts pel Sí per  anar a les eleccions. A ERC creien que podien guanyar-les, doncs el cost polític de la negociació havia estat molt baix per a ells. I segur que el resultat de CDC no hagués estat especialment reeixit. La generositat d’en Mas –indiscutible- tenia en compte aquesta hipòtesi i van prevaler els interessos generals per sobre les seves aspiracions personals.

Com presentar el flamant acord davant l’opinió pública? Pagant-ne un preu, fent veure que es cobrava un altre. A saber: la renúncia d’en Mas, a canvi de la sortida del Parlament de determinats diputats i diputades de la CUP i, l’artificiosa fórmula parlamentària de cessió  de dos electes de la CUP a la majoria. Es corregia així el designi polític atorgat el 27S. De l’afirmació del President Mas segons la qual els resultats eren “dues victòries en una: la del sí i la de la democràcia”, a l’asseveració arriscada: “el que les urnes no ens van donar directament s’ha hagut de corregir a través de la negociació”.

Amb el pacte, hem conjurat la possibilitat d’un resultat electoral indesitjat. No és poca cosa, però la naturalesa de les relacions entre Junts pel Sí i la CUP, entre CDC i ERC i, a més, la particular idiosincràsia política i organitzativa de la CUP, no garanteixen, a curt, l’estabilitat , ni asseguren els acords signats. De fet, els dirigents de la CUP han presentat l’acord d’investidura de mode substancialment diferent a com ho han fet els negociadors de Junts pel Sí. Uns i altres parlaven de coses semblants amb resultats  diferents.

És possible avançar cap a la independència de Catalunya amb el programa d’acció acordat? És aquell full de ruta un instrument idoni per millorar l’actual correlació de forces? Disposem de  suficient massa crítica  ciutadana  per a fer front a una aspiració tan colossal?

Sense una estabilitat política, ferma i duradora, això és impossible, i no serà fàcil que el pacte es mantingui incòlume i operatiu durant els propers mesos. És probable, que l’ànima revolucionària de la CUP s’empassi l’ànima independentista. Poc tindria d’estrany i, aleshores, la pretesa domesticació de la CUP seria paper mullat. L’aspiració de lligar de peus i mans als cupaires, com es pretén, em sembla una pietosa intenció de  resultat incert.

És ingenu creure que la voluntat política ho fa tot possible i que impossible és només una opinió. La ingenuïtat i la bona fe, tenen en política, sovint, conseqüències letals. A on rau la massa crítica decisiva pels canvis d’avui és en el Dret a Decidir. No insistiré en l’efecte mobilitzador d’aquest en l’imaginari de les massives manifestacions populars.

És clar que la consecució de la República Catalana i l’Estat propi és un objectiu ben digne, però requereix quelcom més que una majoria intrínsecament inestable del 47’8% dels vots. En aquest context, el Govern de Catalunya ha de governar i resoldre una munió de problemes que assetgen els catalans, tot vetllant pel dit procés constituent. Les polítiques públiques en l’àmbit de l’educació, salut, Justícia i governació no seran fàcils de concertar en el si del Govern.

Preferia les eleccions a març. El pacte signat, ni és sostenible, ni ens convé com a país, doncs els legítims interessos, respectables i contradictoris, d’uns i altres, no es resolen en l’àmbit de la creació d’un Estat català. Sense una estabilitat política ferma i lleial, no hi ha Procés possible. El temps ho demostrarà. Acceptaré que estem en marxa, però preguntant-me: cap a on exactament?.

La política proporciona escenaris  complexes, dels que voldríem fugir cercant  confort pel present i l’esdevenidor. Podem escollir, però hauríem de procurar no equivocar-nos massa. Insinuo que ens equivoquem? Sostinc, convençut, que l’Acord cap a la Independència, patirà més del que els seus protagonistes imaginen.

La polèmica declaració del nou de novembre no podrà desenvolupar-se. La fragilitat del pacte signat no ho permetrà i serà impossible respondre amb solvència cap a on hem d’anar i intentar-ho. Entossudir-se no és una estratègia política plausible. És potser un error imperdonable?

La Vanguardia, 18 de gener 2016.

 


A propósito de Cataluña: primeras lecciones

Tras dos legislaturas de Gobiernos tripartitos, artífices de una notable inestabilidad política, las elecciones de finales de 2010 configuraron un nuevo mapa político consecuencia de una clara victoria de Convergència i Unió -coalición que, en ese momento, representaba el catalanismo de centro y moderado. Dicho resultado posibilitó, después de siete años, un gobierno estable, decidido a inaugurar una nueva etapa de estabilidad y crecimiento, a pesar de las condiciones adversas con las que iniciaba su mandato.

Disponía, Cataluña, de un Gobierno fuerte, el llamado por Artur Mas «Gobierno de los mejores», con una agenda reformista que pretendía combatir la crisis económica y, a su vez, decidido a implementar reformas que abarcaban tanto el ámbito de la propia Administración como los de la escuela y sanidad catalanas, entre otros.

Cinco azarosos años después, diciembre del 2015, el actual escenario político catalán presenta una extraordinaria fragmentación con equilibrios sorprendentes. En él destaca:

  1. La pérdida de influencia y peso político del catalanismo clásico;
  2. La irrupción con fuerza de otros partidos políticos relativamente nuevos en la escena política catalana;
  3. Una sociedad muy dividida, enfrentada casi a partes iguales, entorno a la eventual ruptura entre Cataluña y España.

Los esfuerzos del Presidente Mas para superar la recesión se han saldado con éxito. Como en el resto del Estado, la crisis no ha sido vencida, pero se han dado pasos decisivos hacia su superación, sin que por ello quepa lanzar las campanas al vuelo. Por otro lado, el imprescindible ajuste presupuestario para salir de la crisis ha hecho pagar un precio muy elevado a la coalición de Gobierno. A todo ello debe sumarse las tensiones propias de la situación. El desencuentro progresivo con el Gobierno central para hacer frente a las crecientes dificultades y la necesidad imperiosa de justificar los recortes, ha comportado que, poco a poco, creciera la idea entre los catalanes de que un camino menos exigente y comprometido era posible. Para ello, parecía necesario dotarse de estructuras de Estado, primero y, a partir del 27 de septiembre, de un Estado propio.      

La obligación de cumplir con el déficit marcado por el Estado y considerado injusto por las Comunidades Autónomas agravó peligrosamente el clima de desafección del pueblo de Cataluña hacia el Gobierno del Estado español. Se le hizo responsable, en buena medida, de la asfixia financiera de la Generalitat y produjo una radicalización progresiva de una parte importante de la ciudadanía.

Desde el Once de Septiembre de 2012, hasta el Once de Septiembre de 2015 -pasando por el nueve de noviembre de 2014- se han producido, convocadas por las organizaciones independentistas y partidos del mismo signo, movilizaciones extraordinarias, todas ellas caracterizadas por el civismo y el orden. Estas manifestaciones han sido la expresión destacada de aquella radicalización.

Ante esta situación, no hace falta decir que el Gobierno español ha mantenido una posición inflexible, cerrada a cualquier tipo de negociación política. El Gobierno del Partido Popular ha privilegiado una lectura estricta de la Constitución y ha tenido la certeza de que el diálogo sería interpretado, por lo españoles, como una concesión a los catalanes, con resultados perversos para sus aspiraciones electorales.

Hasta aquí, una breve descripción de los hechos que explica cómo desde la Sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 a la propuesta de resolución independentista aprobada por el Parlament, el pasado once de noviembre, se ha vivido una situación que en términos clásicos podría considerarse de extraordinaria agitación política, por huir de expresiones más alarmantes.

Estas últimas elecciones marcan, en mi opinión, una inflexión en el escenario abierto en Cataluña y resulta imprescindible extraer algunas lecciones que nos permitan reflexionar:

Primera. Una eventual separación de Cataluña y España resulta, en buena medida, improbable. Si la misma la entendemos producto de la negociación, nada hace pensar que la dinámica pueda cambiar en los años venideros.

Segunda. Tal separación es poco menos que imposible con la actual correlación de fuerzas, sin que esto quiera decir que un cambio futuro en la misma pudiese comportar un desenlace diferente. Quizás el nuevo escenario político español, abierto tras las elecciones,  permita inaugurar una etapa de cierto diálogo.

Tercera. Cada vez que desde Cataluña históricamente se ha aventurado la separación de España, ha conllevado un desplazamiento hacia la izquierda, con la subsiguiente radicalización política y programática. El azaroso capítulo de los intentos de investidura del Presidente Mas y su desenlace son prueba inequívoca de ello.

Cuarta. Al desplazamiento del electorado hacia posiciones de izquierda, le corresponde un incremento significativo de las de centro derecha de signo antinacionalista.

Quinta. En este contexto, y atendiendo a las dos lecciones anteriores, el espacio del catalanismo centrista, moderado y transversal tiende a la desaparición. Consecuentemente, su reconstrucción política y organizativa deviene esencial para el presente y futuro del país.

Nuevas lecciones nos aguardan en los próximos meses.

Actualidad Económica, Enero de 2016


En la Encrucijada

Tres meses después de las pasadas elecciones autonómicas, no hay Gobierno en Catalunya. A pesar de los esfuerzos denodados del President Mas y de su grupo parlamentario, Junts pel Sí, ha sido imposible hasta la fecha su investidura. El resultado electoral ya presagiaba tal cúmulo de dificultades y las declaraciones de los líderes de la coalición en las horas siguientes hacían entrever que los dos diputados que faltaban para la investidura de Mas deberían proceder de la CUP. ¿Había otras alternativas? Probablemente, sí, pero exigía de Junts pel Sí – y especialmente de su presidente – una lectura distinta del desenlace electoral.

No me pareció adecuado que las elecciones del 27-S fueran entendidas, y así lo hice constar reiteradamente donde procedía, como un plebiscito. Nunca lo fueron. No obstante, si se admitía que lo eran, y se trabajaba para que lo fueran, la valoración que debía hacerse del resultado de las elecciones había de ser forzosamente distinta de la que se produjo, oficialmente, con un incomprensible grado de autosatisfacción.

A mi juicio, tal plebiscito no se había ganado, a pesar del meritorio resultado de las candidaturas nacionalistas, y era justo reconocer que el proceso necesitaba, eventualmente, para su consolidación, una marcha distinta. Se podía admitir -y debía hacerse- que si el pueblo de Catalunya había respondido con más equilibrio del esperado al planteamiento independentista resultaba prudente tomarse el tiempo necesario para evaluar la situación y analizar cómo había que seguir, moderando todas las expectativas. Y hacerlo, en cualquier caso, con tino y prudencia.

El President Mas y la dirección de Junts pel Sí prefirió interpretar aquel resultado como una gran victoria electoral y la confirmación, inobjetable, de que el sentir de los catalanes hacia el Proceso era mayoritario; se necesitaba seguir empujando en la misma dirección. Tal determinación impedía e impide buscar socios parlamentarios que no estuvieran cabalmente comprometidos con la lucha por la Independencia. Ninguna negociación, ninguna transacción era posible con ellos. Para el acuerdo, sólo restaba un complejo y difícil aliado: la CUP.

Esta fuerza política declaradamente anticapitalista, antieuropea y antisistema entendió rápidamente que debía aprovechar su oportunidad y accedió de buen grado a la negociación con Junts pel Sí, a pesar del carácter burgués de sus representantes políticos, aceptándolos sin importarles que fueran los paladines de las clases medias catalanas. Para unos la Independencia, para otros la Revolución y para todos un planteamiento draconiano de negociación fueron dando a la CUP argumentos sucesivos y exigencias crecientes, aceptándose con malhumorada resignación por los negociadores. El resultado de la misma era desde luego importante, y lo sigue siendo, pero la CUP sabía que tenía en la mano una impagable campaña de agitación y propaganda para la proyección de sus siglas y de sus tesis. Jamás hubiera creído la CUP gozar de tan extraordinaria posibilidad. Creciendo repentinamente su conocimiento e influencia gracias a los medios de comunicación, Mas y Junts pel Sí les brindaban una ocasión única.

Se trataba, y se trata, de hacer durar al máximo el debate con toda la parafernalia propia de ese tipo de situaciones, batallando para desgastar primero a Mas y luego a la coalición. Una estrategia legítima que chocaba, eso sí, con los intereses generales del conjunto de la ciudadanía de Catalunya y con los particulares de Mas y su grupo parlamentario. Esa estrategia ha tenido, en el inverosímil empate técnico final, un colofón que no es una casualidad, como argumentan los dirigentes de la CUP, sino un designio político largamente meditado. Se producía una nueva vuelta de tuerca para las aspiraciones de unos y otros. Una semana más para evaluar las posibilidades que las elecciones anticipadas podrían brindar a un gobierno de Frente Popular.

¿Por qué el President Mas se ha dejado envolver por esta estrategia, a todas luces beneficiosa para la CUP y perjudicial para Junts pel Sí? Hay valoraciones diversas y a menudo, contrapuestas. En mi opinión, ello no tiene que ver con una obcecada voluntad de Mas de ser President de la Generalitat a cualquier precio, pagando uno altísimo, en términos de agresión y humillación políticas infligidas por los revolucionarios de la CUP. Más bien, guarda relación con la orientación estratégica de Convergència Democràtica y Junts pel Sí en defensa del proceso político hacia la Independencia de Catalunya. Estrategia que ha venido desarrollándose desde el nueve de noviembre de 2014.

Creen buena parte de los dirigentes de CDC y ERC que ningún precio a pagar es excesivo si se puede seguir con la estrategia independentista diseñada. En términos políticos, Mas sabe que una hipotética declaración de Independencia en el Parlamento catalán tiene que contar obligatoriamente con el resuelto apoyo de la Izquierda radical. Probablemente, ha intuido y verificado, que la vía hacia la Independencia de Catalunya no podrá acordarse nunca con los Gobiernos españoles y que sólo su obstinación resulta una garantía suficiente para cumplir con su hoja de ruta. Él cree, sinceramente, que su orientación representa, mayoritariamente, el sentir de los catalanes. De ahí su tenaz negativa a aceptar que el plebiscito haya fracasado en Catalunya. Las consecuencias de esta visión resultan, a mi juicio, letales para Catalunya y para el derecho a decidir –que sí representa el sentir mayoritario de los catalanes y catalanas. En menos de un año, Artur Mas ha cambiado el horizonte del derecho a decidir de todos los catalanes por la hipotética asunción de la separación de España, anhelada por una parte de los mismos.

De todas las muchas lecciones que cabe extraer del período 2012-2015 destaca, por encima de todas, el sesgo inevitablemente izquierdista de la marcha hacia la Independencia. La historia de Catalunya es rica en ejemplos que demuestran que izquierda, independencia y la pretendida revolución, han ido de la mano en los momentos históricos más intensos. ERC sabe perfectamente de lo que habla. Sin desobediencia, deslegitimación, sin creciente agitación popular, sin un Parlament que apruebe declaraciones como la del nueve de noviembre, la ruta hacia la Independencia es poco menos que imposible. Finalmente, el elemento dinamizador del proceso resulta ser, no tan paradójicamente, la CUP. Mas, Junqueras y los dirigentes de la izquierda anticapitalista lo saben.

Habrá que admitir que difícilmente es posible un camino pacífico, legal y pactado con el Estado español para la Independencia de Catalunya; y sólo la izquierda más radical, y la menos, está dispuesta a dar esta impronta cualitativa al Proceso. Para Mas y Junts pel Sí, la CUP no es una posible opción, entre otras, es más bien una necesidad ineluctable en esta circunstancia histórica, de la que probablemente hubieran querido prescindir en otros momentos, pero la política, como ustedes saben, brinda, a menudo, extraños e incómodos compañeros de cama.

No sabemos el desenlace final porque también en la CUP las contradicciones entre Independencia y Revolución están ahí más vivas que nunca, pero en cualquier caso, tiendo a pensar que finalmente sólo el cálculo electoral moverá la CUP en una dirección o en otra, pero ese tema, bien delicado, ha de ser objeto de otro comentario.

El Mundo, 31/12/2015.