Lliures. El catalanisme polític posat al dia. La Vanguardia. 24.10.16

4-1-1247186182_lavanguardia_20161024_cat_cat

Un bon amic meu sosté, que Catalunya ha mutat genèticament i que el gruix de la ciutadania ha esdevingut independentista. No puc compartir aquesta afirmació. Penso que conté una notable dosi d’optimisme voluntarista i tendeixo a creure que per raons diverses i justificades, els catalans i les catalanes estem, des del punt de vista polític,  més inflamats que modificats genèticament.

Els fets demostraran durant els propers anys – pocs- quina de les dues  percepcions s’ajusta millor a la realitat. És indiscutible, però, que bona part d’aquest país nostre es troba en mig del foc creuat. La polarització política és brutal i la seqüència dels resultats electorals ha generat dos blocs aparentment irreductibles. Inevitable? Hem de resignar-nos?

També és una constatació empírica, l’ensorrament del catalanisme polític de centre. Només un romàntic o un mal informat podria negar-ho. La situació política i econòmica objectiva i nombrosos errors ens han dut a un crític desenllaç,  impensable fa només uns quants anys. Malauradament, avui, el catalanisme que defensa el dret a decidir,  però  no és políticament independentista,  resulta, des del punt de vista organitzatiu, bastant irrellevant. Em sap greu dir-ho,  però és la veritat.

No cal dir que un munt d’iniciatives- totes ben intencionades- han tractat d’omplir aquest buit. Totes mereixen respecte pel compromís que els seus valedors demostren,  però la majoria d’aquestes accions no tenen l’aspiració de convertir-se en un instrument polític. Comprenc que no la tinguin. Tanmateix, això esdevé un obstacle fonamental.  Penso que les catalanes i els catalans, que avui se senten orfes a l’hora d’anar a votar,  necessiten,  un projecte polític que estigui en sintonia  amb allò  que  pensen  i amb allò que  han cregut durant molt anys. Amb aquest objectiu  i amb la modesta voluntat d’ésser útils, neix Lliures. Defensant les llibertats. Un moviment que es vol polític i que manifesta, des del seu moment fundacional, el propòsit de respectar tothom. Convençuts de què sense respecte i sense tolerància no hi ha camins alternatius a la crítica situació angoixant que patim.

Quines són les principals senyes d’identitat de Lliures? El catalanisme polític posat al dia, el liberalisme humanista de la segona dècada del segle XXI i un europeisme  compromès en la defensa d’una nova Europa molt més exigent que l’actual. Es tracta de bastir un  moviment que aspiri a fer néixer un partit polític que pugui aturar, entre altres coses, la perillosíssima  deriva de creixent  esquerranització radical en la qual ha entrat el país. Alhora ha d’ésser capaç de plantar cara als devastadors populismes de dreta i d’esquerra  que banalitzen el nostre present i comprometen el nostre futur.  Un corrent de pensament i acció que, aprenent dels molts errors comesos, vulgui  influir a Catalunya durant les properes dècades. I que, malgrat la veterania d’alguns, posi  l’accent en l’aportació il·lusionada dels joves en la projecció i materialització de les seves esperances. Això és Lliures. Defensant les Llibertats.

Té, també, la finalitat d’ajudar a sumar i sumar iniciatives compromeses des del punt de vista polític  i que sentin la imperiosa necessitat de crear una eina política de bell nou. Sospito que la mera agregació de sigles, partits, associacions, grups, etc…. no resol l’autèntic problema de fons. Els catalans que ho demandin  han de poder comptar amb un nou partit l’any 2017 que defensi els principis i les polítiques a dalt apuntats. Ho ha de fer respectant la llei i dialogant  amb els seus amics i adversaris polítics. Ha de tenir un estil propi clarament definit on els joves siguin els hereus naturals de tot aquest impuls i ensems protagonistes

Sens dubte, es tracta d’una aposta complexa, difícil que hom pot considerar un pèl  arriscada – ja ho sé- per intentar sortir de la crispació que avui divideix Catalunya. Es vol salvar el llegat, el present i el futur del corrent polític més fructífer que ha donat la Catalunya contemporània: el catalanisme.

Res està perdut, però menys encara guanyat. Els promotors d’aquesta iniciativa són ben conscients de les dificultats objectives per què aquest nou projecte qualli.  No accepten la resignació que paralitza. Saben que només la mobilització conscient, entusiasta i decidida  d’una part important del poble català que ha confiat sempre en aquesta orientació política,  farà possible que Lliures vagi endavant.

Es mouen entre la incertesa i l’esperança, però hom vol creure que es pot resoldre la primera, apel·lant a les virtuts i el compromís dels catalans i les catalanes de les millors hores.

lliures-el-catalanisme-politic-posat-al-dia


LIBERTAD DE ELEGIR. ” Nada está aún, definitivamente, perdido”. El Confidencial. 15.10.16

20151026_parlament-1

Si en Catalunya hay hoy un diagnóstico, unánimemente, compartido éste es la práctica desaparición del centro político catalanista. La refundación de CDC y las últimas derrotas electorales de UDC confirman la pérdida de influencia de este espacio político. Resulta indiscutible.

Pienso que varias razones explican este fenómeno. Las enumero, concisamente:

  • El efecto largo y sostenido de la inevitable política de recortes presupuestarios impulsada por el Govern de CIU, producto de la crisis y la recesión 2010-2015.
  • La apuesta del entonces President Artur Mas por una hoja de ruta que privilegiaba la independencia por encima de cualquier otra cuestión. Esa era su respuesta al escenario político creado después de múltiples desencuentros con el gobierno español.
  • El desmantelamiento progresivo de las posiciones políticas del centrismo catalanista, tradicionalmente, vinculadas a la moderación, al compromiso y a la consecución de acuerdos como pauta esencial del quehacer político.
  • La inestabilidad padecida en Catalunya durante estos últimos años debido a factores exógenos y endógenos.

Sin duda, todos estos elementos han contribuido al naufragio del catalanismo centrista.

El Partido Demócrata Europeo, PDE.cat- la CDC refundada- no ha conseguido aún hacer creíble, ante la opinión pública, la defensa sincera de este espacio político, a pesar de sus esfuerzos por conseguirlo. Probablemente, su retórica radicalizada y algún inoportuno aspaviento no se lo han puesto fácil.

La primacía de las exigencias de los militantes del partido por encima de los intereses del electorado y la apuesta inconcebible – hace tan solo unos años- por la independencia, la República y la desobediencia civil han cegado esa alternativa. Con tales aspiraciones políticas resulta imposible, hoy en Catalunya, reclamarse de centro y defender la moderación y la tolerancia. Es un contrasentido.

UDC cumplirá el dia 7 de noviembre 85 años. Lo hará en una situación límite. Las dificultades objetivas que nacen del concurso de acreedores, obstaculizan la posibilidad de un resurgimiento de la democracia cristiana catalanista en base a sus propias fuerzas. No hace falta decir, que como en el caso anterior, también es este un desdichado episodio que ha privado de voz a los catalanistas.

Merecen consideración a parte, los dirigentes y militantes de un partido y del otro que han quedado al margen de la política activa. Creo que aún tienen cosas importantes que decir y hacer. Este es un capital político que está amortizado y no puede ser ignorado.

En este contexto preciso, nace un movimiento, Libres. Defendiendo las libertades. Esta corriente intentará recuperar este espacio perdido para propiciar la movilización de un electorado que hoy se siente huérfano.  No se trata de una iniciativa más – ¿Cuántas llevamos? – con el propósito de influir, moderar, templar y aportar ideas y reflexiones. Se trata más bien, de poner en pie un instrumento político que sirva para luchar en defensa de sus postulados dentro y fuera del Parlament de Catalunya.

¿Cuáles son sus principales señas de identidad? Sintéticamente: el catalanismo no independentista, el liberalismo, el humanismo y el europeísmo. Adicionalmente, se pretende construir un nuevo proyecto que pueda convertirse en un partido que ha aprendido de todos los errores cometidos en estos últimos veinte años. Un movimiento con la experiencia intergeneracional y el dinamismo y la ilusión de muchos jóvenes. Con un estilo propio que respete a todos sus adversarios políticos y que haga de la moderación y la tolerancia una auténtica referencia. He aquí, Libres.

Tres consideraciones resultan esenciales para entender Libres:

La primera, es que este movimiento – que puede transformarse en un partido- no debe convertirse en una plataforma política, exclusivamente, electoral sumando todas las iniciativas existentes.  No pretende eso. Se requiere disponer de un elemento político que sea percibido por el electorado catalán como nuevo, claro, diferenciado y al tiempo, familiar.

La segunda consideración guarda relación con la indisimulable necesidad de hacer frente a las posiciones izquierdistas radicalizadas que avanzan imparables. No hace falta decir que hay que respetarlas, pero urge entender que es necesario combatirlas, democráticamente, y ponerse manos a la obra.

La izquierdización, la banalización de la política, los populismos y ese aire destructivo que hace de la desobediencia su arma favorita han de ser prescindibles en la política catalana.

La última tiene que ver con la voluntad de sumar y sumar.  Y hacerlo con una comunión precisa de los objetivos y las políticas que podemos compartir. Hay que hacerlo, no obstante, bajo una nueva bandera que dé esperanzas a un electorado, profundamente, decepcionado.  Ciudadanos que desean encontrar caminos de diálogo, negociación y acuerdo, aún a sabiendas, cuan difícil es su empeño.

Esa es la audaz apuesta. A nadie se le escapa la dificultad de la misma. A nadie se le oculta lo incierto del resultado. Sólo desde el optimismo de la razón y el corazón es posible intentarlo.

No se puede garantizar que la nave llegue a puerto. Se puede asegurar que zarpará. Que la travesía sea leve.

independencia-de-cataluna-nada-esta-au-perdido-blogs-de-libertad-de-elegir


LIBERTAD DE ELEGIR. Referéndum táctico. El Confidencial. 01.10.16

Eleccions

La intervención del President Puigdemont en el reciente trámite parlamentario de la moción de confianza se ajustó al guion preestablecido. Se trataba de superarla consiguiendo el apoyo de la CUP para encauzar la presente legislatura y preparar su desenlace final.

Hacía semanas que la CUP había accedido a las pretensiones del President Puigdemont y de su Govern. El elemento clave para la obtención del sí era una propuesta de referéndum que con toda seguridad acabaría siendo unilateral.  Y una promesa vaga de aprobar los presupuestos de 2017 siempre que aparentaran una naturaleza de “cuentas para la independencia”.  La CUP estaba y, así lo manifestó, por el acuerdo total en este escenario político.

Sin embargo, independientemente, de la contundencia dialéctica de Puigdemont, la propuesta de un referéndum es, esencialmente, táctica. Las intenciones del President son, a mi juicio, las siguientes:

  • Sumar de nuevo la CUP a la hoja de ruta del Procés, sin ulteriores quebraderos de cabeza ni sobresaltos.
  • Tratar de añadir a Catalunya Sí que es Pot, cuando menos en el recorrido político inmediato de esa hoja de ruta.
  • Ofrecer, sin decirlo explícitamente, un instrumento político que intente agrupar a buena parte del electorado catalán que se manifiesta a favor del derecho a decidir y que siente la necesidad de votar un referéndum, fundamentalmente, acordado y vinculante.
  • Emplazar, enfáticamente, al gobierno español, el de hoy y el de mañana, a la celebración de una consulta vinculante, aún a sabiendas, de que la posibilidad de acordarlo es, totalmente, nula.
  • Ajustar lo que queda de legislatura a los 18 meses pactados en el acuerdo de estabilidad parlamentaria entre Junts pel Sí y la CUP.

No se trata de regresar, como se ha dicho, reiteradamente, a una pantalla anterior. Todo lo contrario.  Se trata de una política clásica de emplazamiento, en toda regla, al gobierno español para demostrar, fehacientemente, que ni éste ni el próximo se moverán – ni mucho ni poco- en la dirección requerida por los independentistas. Dicho más, claramente, el Govern català ya cuenta hoy con la negativa, sin matices, del gobierno central.

El referéndum no será acordado. Y la pregunta es: ¿se realizará? ¿Se intentará llevarlo a cabo?  La respuesta es no. Los independentistas saben que el 9N 2014 es irrepetible. Más aún. Por razones diversas, no conviene a sus intereses que se repita. La alternativa a la convocatoria de un referéndum es las elecciones constituyentes. No juzgo aquí si este es un movimiento con sentido político o no. Se puede compartir o no.  De sobras saben, que yo no lo hago. Pero, sin duda, las elecciones constituyentes serán convocadas cuando el grado de interiorización de la prohibición del gobierno español a celebrar un referéndum, sea lo más grande posible en el electorado catalán.

Puigdemont pronunció durante su intervención una frase que no debería pasar inadvertida.  “En junio estaremos preparados para estar desconectados”. Éste es el mensaje fundamental y no el anuncio de “referéndum o referéndum”.

El President evaluará a lo largo de la primavera si le conviene avanzar las elecciones antes del verano, o si corre el riesgo de convocarlas para la segunda quincena de septiembre sin poder valorar, con exactitud, la intensidad de la movilización popular del próximo 11S que puede ir al alza o a la baja.

Sospecho, que poco importa lo que el gobierno español haga o pueda hacer al respecto, siempre y cuando, no se produzca un cambio significativo de la orientación política de las instituciones españolas. Sinceramente, creo que este cambio no puede producirse ahora ni en un futuro inmediato. Lo que de verdad cuenta es la estrategia del Govern que se ajustará a la cambiante correlación de fuerzas entre independentistas y no independentistas en Catalunya. Lo decisivo no es si habrá o no un referéndum acordado. No lo habrá. Lo determinante es como se acumulan fuerzas para llegar a unas elecciones en junio o en septiembre y ganarlas.

Se convocarán, formalmente, unas elecciones autonómicas pero se convertirán, realmente, en unas nuevas plebiscitarias bajo el epígrafe, esta vez, de elecciones constituyentes.

Un guion trazado con un desenlace imprevisible. Pienso que el independentismo catalán parecer creer que no le queda otro remedio que seguir adelante pedaleando sin vislumbrar el horizonte. Acumulando activos o…. perdiéndolos. Después se librará la próxima batalla que será electoral y con un resultado bien incierto.  Confiemos, no obstante, en que el futuro nunca está escrito.

independencia-de-cataluna-referendum-tactico-blogs-de-libertad-de-elegir