Lliçons de França- La Vanguardia. 26.05.17

Macron ha guanyat les eleccions presidencials a França per un ampli marge. La seva victòria ha estat incontestable. El  triomf és important per raons diverses. Ha reeixit  un amplíssim moviment d’arrel popular sota la bandera d’un liberalisme més aviat  tou.  Milers i milers de ciutadans s’han mobilitzat activament formant part d’un moviment En Marche de perfil nou amb una molt destacable presència a les xarxes.

L’aspiració pregona del seu vot és una profunda regeneració de la política francesa que aturi la progressiva decadència del país. Es vol donar un  tomb a la França estancadissa dels darrers anys. La victòria també ha estat rellevant pel seu inqüestionable europeisme. És l’aposta per un nou impuls de la Unió Europea post-Brèxit. Els europeistes comptaran, a partir d’ara, amb un aliat que, de moment, sembla ferm i decidit. No ens hauria d’estranyar veure Macron com adalid del nou Manifest del 9 de Maig.  I en darrera instància, els bons resultats de Macron s’han de llegir en clau de la derrota de la variant populista del nacionalisme francès. Aquesta qüestió essent important pels resultats obtinguts,  no és la més significativa des de el punt de vista de la futura acció de govern.

Que cal emfatitzar del triomf de Macron? Esdevé clau el programa formalment liberal d’En Marche. Es considera l’empresa privada com un element determinant pel creixement  de l’economia,  la creació d’ocupació  i la redistribució ben entesa de la riquesa. S’impulsa una valent agenda de reformes inajornables del mercat laboral. Es fa una aposta decidida per a la mobilitat econòmica i social en l’era digital. Es promou l’acceptació i projecció d’una societat canviant i mòbil on la investigació i la innovació son estris imprescindibles.

Es considera essencial un Estat un punt aprimat que tingui  com a prioritat principal ajudar als que no poden seguir, posant l’accent en la protecció de tots aquells que viuen en  circumstàncies  adverses el seu dia a dia. Un contracte social explícit sobre quatre pilars: educació, cultura, salut i el paper de la justícia en un món de separació real de poders. Tot això acompanyat d’una reflexionada moderació fiscal. Es promet una rebaixa d’impostos agosarada per les classes mitjanes franceses, profundament maltractades per l’estatisme rampant de llarg abast al país veí.  I finalment, una tolerància zero envers la delinqüència i una laïcitat inflexible que estigui present en l’acció política del govern i  les institucions franceses.

Els liberals assumim de grat aquest programa. De fet, és el nostre des de fa anys. Amb matisos, puntualitzacions i precisions, però el podem defensar. Llegint amb deteniment el programa d’En Marche tinc, però, la sospita de que està amarat d’un designi lleugerament socialdemòcrata. Es veurà.

Quines lliçons podríem aprendre dels resultats de les darreres eleccions franceses des de Catalunya estant? La primera, és comprovar esperançats com la societat pot donar un salt endavant gegantí si les condicions objectives pel canvi estan prou madures. Tot i reconeixent quant decisiva ha estat la previsible implosió dels partits tradicionals. Apareix la sobtada certesa de que no cal recórrer feixugament tots els estadis intermitjos.  Es pot estalviar temps i feina.

La segona lliçó és la importància estratègica de batallar per la renovació democràtica. Això paga la pena sempre, doncs resulta imprescindible. Cal connectar estretament  amb la ciutadania perquè faci seva aquesta exigència que ha d’afectar,  intergeneracionalment, a tots aquells que es senten cridats a lluitar per una profunda metamorfosi.

La tercera és constatar que sense un partit estructurat el salt endavant és perfectament possible. A Macron i els seus, els hi espera una comesa gens fàcil però si encerten la diagnosi i la formulació de les primeres mesures, el partit polític vindrà després. S’haurà de cercar i aconseguir una nova majoria social i el partit en serà el subproducte.

La quarta i darrera lliçó és que no s’han d’endegar rutinàries polítiques de reformes ja provades. S’ha de voler dur a terme una autèntica transformació de la societat. Des de bases noves i engrescadores. Aquest gran repte només es pot assolir amb un clar emplaçament a la ciutadania fent-li veure que la implicació i el compromís polítics no és cosa dels demés,  si no de cadascun de nosaltres. En aquest camí, l’apel·lació als joves amb la seva entusiasta aportació esdevé essencial. Transformar vol dir fer del vell país, un de nou. Tanmateix, sense caure en somnis benintencionats. Aquesta és una generosa i transcendent  tasca que li correspon tothom.

Percebo un clar paral·lelisme entre la vella França i la vella Catalunya. Els dos països viuen moments especialment delicats. Sens dubte, el rumb ha d’ésser corregit. Cal aprofitar l’impuls i l’energia de fons, que un i l’altre disposen sobradament, per deixar enrere el passat i  fer front el present sense esperar el futur. Hi ha molt per fer, allà i aquí. I tot pot ésser fet. La victòria d’en Macron i el seu moviment liberal és la prova inequívoca que més enllà d’ésser necessari, és possible.

LLiçons de França- La Vanguardia 26.05.17


LIBERTAD DE ELEGIR. ” La socialdemocracia. La crisis que no cesa. ” El Confidencial. 20.05.17

Se puede afirmar, sin exageración alguna, que la socialdemocracia en general y la europea en particular, vive en estos últimos años inmersa en una profunda crisis. A lo largo del siglo XXI se ha producido un progresivo retroceso del modelo socialdemócrata. No es una quiebra universal, pero si muy general. De hecho, la visión, el enfoque y el proyecto de los socialistas no cuenta hoy con una alternativa sólida con la que afrontar los retos de la segunda y tercera década del presente siglo. Aun así, algunas de sus orientaciones más clásicas siguen formando parte del discurso político vigente. No se trata aquí de impugnar polémicamente los postulados de la socialdemocracia. Más bien constato la ausencia de un perfil propio bien definido.

Múltiples ejemplos en Europa, América y en otros países del planeta avalan cuanto digo. También hay excepciones. Portugal sin ir más lejos. Sospecho, no obstante, que en Gran Bretaña con Corbyn, Alemania con Schulz, Italia con Renzi y Francia, aún no sabemos con quién, las cosas pueden empeorar, substancialmente, en las próximas contiendas electorales.

¿Por qué ha quebrado el modelo socialista? La nueva oleada de la globalización con una integración más estrecha de mercados ha influido de manera decisiva en su evolución. También la indiscutible constatación de que el crecimiento sostenido del estado del bienestar, es imposible. Y por último, la evidente limitación de recursos económicos para garantizar más y más políticas sociales que son ya inasumibles.

El incremento progresivo del peso del Estado en la economía de las naciones se ha convertido mas en un pasivo que en un activo para el libre desarrollo de un modelo económico competitivo. Al amparo del Estado omnipresente la corrupción política y los abusos de particulares en la captación de rentas públicas crecen a la sombra de una escasa transparencia y un ineficiente control.

Los socialdemócratas asisten desconcertados e incrédulos al surgimiento con fuerza del izquierdismo populista producto último de la profundización de la crisis socialista.

 Los numerosos cambios tecnológicos, el gran auge de las redes sociales y la progresiva simplificación de todo mensaje político, redunda a favor de la banalización de la política y de la consiguiente manipulación burda de amplísimos sectores de la opinión pública. Los populistas – de izquierda y de derecha- hallan en este escenario una vía de penetración impensable hace tan solo unos pocos años.

Es difícil que puedan explicar con éxito los fundamentos reales de la grave crisis que el capitalismo ha padecido. A mi juicio, se realizan interpretaciones que nada tienen que ver con la realidad y sí con el deseo de teorizar una crisis a la medida de sus pretendidas respuestas políticas. Por ejemplo, sorprende el consenso generalizado que en estos medios suscita un renacido keynesianismo como fuente de explicación de los problemas que el capitalismo sufre. Modestamente, sostener que el Keynesianismo, puesto al dia, puede ayudar a abordar los problemas a los que debemos hacer frente, me parece una ingenuidad. Más aún, creo que es un grave error político. No es este el camino por el que pueda transitar la nueva socialdemocracia que el sistema parece seguir necesitando. Con este equipaje, el viaje es punto menos que imposible. La mochila para el mismo debe de estar llena de análisis precisos y soluciones actualizadas y audaces que estén a la altura del compromiso exigido por los nuevos tiempos.

El caso español es, particularmente, ilustrativo. El PSOE es hoy víctima perfecta de todo cuanto acabo de describir. Un partido de clase, histórico y necesario en España, zarandeado por una situación política en la que le cuesta influir como solía hacerlo en los últimos treinta años. Podemos quiere convertirse en su sepulturero y los socialistas se debaten desarmados política e ideológicamente ante la despiadada irrupción del izquierdismo.  Podemos resulta favorecido por el devenir objetivo de la crisis económica y por la respuesta de votantes y militantes desencantados. Si el PSOE no combate, Podemos progresa.

 El episodio dramático de la elección del Secretario General del PSOE ahonda esta deriva. Evidencia que si bien las elecciones primarias para la elección de cargos electivos fuera del partido son imprescindibles, su utilización para escoger cargos internos de alto nivel, es más bien un obstáculo que una ventaja. A pesar de que las diferencias de enfoque y programa son casi inexistentes entre los candidatos, la necesidad de subrayar el perfil de cada uno arruina el debate de las ideas. Este hecho no favorece el diálogo imprescindible para construir una organización fuerte.

Siempre he creído que la contribución del socialismo español ha sido fundamental para la consolidación de nuestro sistema democrático. Así sigue siendo. A pesar de que, objetivamente, la socialdemocracia está en apuros en España y en el resto de Europa, su aportación es necesaria.

El futuro progreso del liberalismo político tendrá que ver, sin duda, con un eventual retroceso parcial de la socialdemocracia. Se compite por espacios vecinos. Espero, no obstante, que en la actual contienda los socialistas españoles y europeos acierten a interpretar que el mundo ha cambiado notablemente. Debemos hacer muchas cosas juntos. A buen seguro, el populismo izquierdista detestará esta formulación. Señal evidente de que, probablemente, sea correcta.

Socialdemocracia. La crisis que no cesa. Blogs de Libertad de elegir

 


LIBERTAD DE ELEGIR. “Populismos. Ayer y hoy”. El Confidencial 06.05.17

El crecimiento de viejos y nuevos populismos en todo el planeta es un hecho incontrovertible. Con más o menos fuerza, con mayor o menor capacidad de movilización, siempre con programas extremos, los populistas mantienen una presencia relevante en Europa, EEUU y en Latinoamérica.

Las recientes contiendas electorales dan buena prueba de ello. Alemania, Holanda, Gran Bretaña, diversos países de América del Sur y EEUU son testigos de un ascenso indisimulable. Las elecciones francesas, a las puertas de la segunda vuelta, son otro capítulo del feroz combate que el populismo libra en todos los frentes. Estas luchas se han saldado con victorias y derrotas, pero la tendencia de fondo evidencia una constante progresión de estas fuerzas.

Los clásicos solían argumentar que el populismo era una receta aplicable en tiempos de crisis, para dar respuesta al miedo y a la desesperación de las clases medias y la pequeña burguesía urbana. Efectivamente, así fue durante los años treinta del siglo pasado y así ha sido con, notable, frecuencia en muchos países latinoamericanos. Aquellos analistas afirmaban que el proletariado nunca se sumaría a la bandera populista porqué disponía de fuertes organizaciones políticas que defendían con relativo éxito sus conquistas y reivindicaciones. En los países europeos también los campesinos tenían sus propios partidos que rechazaban, enérgicamente, la dinámica radicalizadora que esas corrientes políticas propiciaban.

Hoy el populismo abarca, más allá de la clase media, sectores muy importantes de los trabajadores que disponen de un balance francamente negativo de la experiencia de sus propios partidos de clase.

EEUU con Trump, Gran Bretaña con el Bréxit, Holanda con Wilders, Alemania con AfD, Francia con Le Pen, Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, son un claro exponente de líderes y partidos transversales que apelan al conjunto de los ciudadanos, por encima de su pertenencia a una clase social. Llevamos años comprobándolo pero las campañas electorales del Presidente Trump y la candidata Le Pen son un buen ejemplo de cuanto digo.

Ciudadanos golpeados por la crisis, desconcertados ante las prácticas y resultados de la política convencional y desesperados por un horizonte lleno de incertidumbre, optan por superar la tradicional distinción entre izquierdas y derechas. La angustiosa precariedad, casi crónica, del mercado de trabajo y una avalancha imparable de información sesgada y, con demasiada frecuencia, contradictoria, posibilitan que los electores de la segunda década del siglo XXI vuelvan, hastiados y confundidos, los ojos hacia el fenómeno populista. La simplicidad de la respuesta ensayada por sus principales dirigentes, el esquematismo de las soluciones apuntadas y la imposibilidad material de contrastar sus propuestas programáticas convierten a una parte importante de la población en víctima de una estrategia antisistema e insumisa.

Resulta enormemente difícil contraponerse a esta agitada marea. Pero, o se está dispuesto a nadar contracorriente, o sospecho que la suerte puede estar echada. Si no es hoy, será mañana.

España es un caso particular. No hay populismo de derechas. Podemos y buena parte de lo que representa Catalunya Si que es Pot- no toda- es una muestra del tipo de populismo izquierdista que ha prosperado, recientemente, en nuestro país. Incluso, el lenguaje está, profundamente, contaminado. Se sostiene, como lo hacen muchos líderes políticos convencionales, que en España se debe librar una dura batalla contra el populismo de izquierdas y de derechas. Esta afirmación en sí misma es populista. Se desfigura el escenario, se desvirtúa el adversario, se yerra la estrategia y la táctica. Esta es una de las razones por las que el movimiento en el que se ha desarrollado Podemos, progresa, aunque con altibajos, en la política española. Nadie sale decidido a su paso. La contemporización parece una receta adecuada. Grave error.

¿Cómo combatir esta tendencia imparable, aparentemente? No hay otro camino que la firme defensa del pluralismo y las conductas democráticas. No hay atajos. Esta confrontación no debería postergarse. Con las proclamas bienintencionadas no se llegará muy lejos. Sólo desde la implementación de políticas audaces en los ámbitos económico, social y político se puede perfilar una alternativa que inspire confianza. Frente al simplismo y la demagogia imperantes sólo cabe proponer programas políticos realistas cuya eficiencia pueda ser, claramente, verificada por el electorado. El resto es, incomprensiblemente, una actitud piadosa.

También el derecho a la información queda profundamente menoscabado y deteriorado por el brutal auge del populismo. El alud imparable de falsedades, calumnias, descalificaciones y medias verdades, que cuenta en España con destacados voceros sepulta la información, el conocimiento y el discernimiento de la opinión pública. El resultado es catastrófico. La política correcta y la información fundamentada, transparente y veraz, son la única vía para detener la peligrosa desmembración de la sociedad y frenar su pesimista deriva.

Políticos, periodistas, analistas, educadores y creadores de opinión deben ayudar a que el conjunto de ciudadanos entienda que la sociedad está de nuevo en grave peligro. Este debe y puede ser conjurado. Las actitudes blandas, temerosas, complacientes e interesadas de muchos son la lacerante comprobación de la profunda implantación del fenómeno populista en las sociedades de nuestros días.

Gobierno de Donald Trump- Populismos. Ayer y hoy. Blogs de Libertad de elegir